Organisationen
papirmennesker.jpg

Det Lokale Uddannelses Udvalg (LUU)

LUU’s opgaver er bl.a. at rådgive skolen om uddannelserne, medvirke ved fastlæggelsen af den lokale undervisningsplan, rådgive om fornyelse af uddannelserne, virke for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked og medvirke ved kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikken.

I SOSU Sjælland har vi tre LUU'er. To der dækker vores grunduddannelser på hhv. SOSU-området og det pædagogiske område, og et der dækker vores efteruddannelser (AMU). LUU for efteruddannelser finder du her. 

Medlemsliste for SOSU og det pædagogiske område

Protokolater billede Se mere
Referater

Find LUU referater fra 2013 og 2014.

Merete Frank Christensen.jpg Se mere
Merete Frank Christensen - Kontaktperson for LUU

Har du spørgsmål i relation til skolens Lokale Uddannelsesudvalg, er du velkommen til at kontakte Merete Frank Christensen, som er tovholder for udvalget.