Panelet ser på debat.jpg

Dig, mig og demokratiet

For få unge deltager aktivt i demokratiet. Fx er der færre unge end ældre, der stemmer til folketingsvalget. Det betyder, at de unges problemer og interesser ikke fylder meget i politikernes bevidsthed. Det vil organisationen YouGlobe gøre noget ved, og derfor arrangerer de involverende og muntre dialogmøder på skoler. Den 5. marts var det på vores afdeling i Næstved under overskriften; Dig, mig og demokratiet.

Se billeder i galleriet nedenfor.

"Politkerne snakker og snakker"
For at SOSU-elevernes stemmer blev hørt, var der et panel af fire politikere til at lytte og debattere. De var fra Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Alternativet og Liberal Alliance.

Samtidig med debatten i rummet, kunne eleverne via sms skrive kommentarer, der kom op på storskærm undervejs. Da debatten handlede om demokrati og politkere, var der tydeligt, at tilliden ikke var stor fra publikum. En skrev "Politkerne snakker og snakker" og en anden, at politikere minder om en stor børnehave.

Til det svarede Kisser Fanciska fra Liberal alliance, at for at få indflydelse skal man engagere sig. Det gælder bl.a. at bruge sin stemmeret.

Skal vi beholde Racismeparagraffen?
Næste debat handlede om, hvorvidt vi skal beholde Racismeparagraffen. 57% af salen mente ja, og 43% nej. Debatten var livlig fra panel og sms-kommentarer. Ytringsfrihed med respekt var den gennemgående tråd.

I panelet var det kun Socialdemokraternes Astrid Krag, der ønskede at beholde paragraffen, men hun understregede, at den skal tages alvorligt og bruges efter hensigten. Det er ikke meningen at bruge den til, at en politker kan anklage en anden politiker.

Racismeparagraffen kom til i forbindelse med de ugerninger, nazisterne foretog under 2. verdenskrig, hvor de retfærdiggjorde forfølgelse og drab af især jøder.

Andre holdninger i panelet var, at man skal bekæmpe ord med ord. Ikke med lov. Og at paragraffen som minimum trænger til en revision.

Efter en god debat om ytringsfrihed, respekt og kulturforskelle ændrede 10% holdning til spørgsmålet om bevarelsen af Racismeparagraffen. 

Er man gammel nok til at knalde og køre knallert....
I dag skal man være 18 år for at kunne stemme. Her stod Dansk Folkeparti alene med et nej til at sænke valgalderen til 16 år med argumentet om, at man i den alder har andre ting i hovedet. Han selv af bl.a. at drøne rundt på sin knallert.

De andre partier mente, at nogle 16-årige er lige så ansvarlige som nogle 40-årige. Som Kisser Franciska fra Liberat Alliance lidt friskt udtrykte det: "Er man gammel nok til at bolle og drikke sig stiv, er man også gammel nok til at tage ansvar!" 

Det blev fint og finurligt opsummeret af ordstyrer Martin Schröer fra You Globe: "Hvis man er gammel nok til at knalde og køre knallert, er man gammel nok til at stemme". 

Dialog rykker stemmer
Afslutningsvis blev temperaturen taget på, om man vil stemme til næste folketingsvalg. Og her viste det sig, at 10% flere, end da dialogmødet startede, nu vil gå i stemmeboksen. Sådan!

Fakta om YouGlobe
YouGlobe mener, at børn og unges aktive deltagelse i – og stillingtagen til – samfundet er afgørende for demokratiet både nu og i fremtiden. Derfor ønsker foreningen at medvirke til, at børn og unge bliver mere bevidste om, hvordan de kan deltage i og påvirke deres nærmiljø, samt at de bliver bevidste om demokratiets værdier.

Endelig ønsker YouGlobe at arbejde for at gøre det lettere for unge at komme til orde og blive hørt, så der kommer flere ungdomsrelaterede emner på den politiske dagsorden.