blog.jpg

Nominering til Læseinitiativprisen udløste en flot artikel om Læsebloggen

Januar 2015

Landsforeningen af Læsepædagoger uddeler hvert år Læseinitiativprisen, og SOSU Sjællands læsevejledere var med i opløbet sidste gang. De vandt ikke prisen, men var blandt de fem nominerede ud af 19 kandidater. Det er skolen meget stolt over!

Læsebloggen var med til at udløse nominering
For at blive nomineret skal man have vist høj faglig kvalitet, rummet initiativ og nyskabelse. Læsevejlederne i SOSU Sjælland var med i opløbet bl.a. i kraft af deres store arbejde med deres blog.

Se Læsebloggen til elever
Se Læsebloggen til undervisere

Bloggen som platform for videndeling
Med blogmediet har læsevejlederne mulighed for at nå bredt ud til både elever og undervisere. Bloggen fungerer som læsevejledningens opslagstavle, der i hurtig og lettilgængelige form informerer og inspirerer elever og undervisere på tværs af alle skolens afdelinger.

Med 3½ års indlæg har begge blogs efterhånden udviklet sig til ikke kun at være formidling af nyheder, men også et arkiv, som både læsevejledningen og bloglæserne kan søge i.

Emnerne spænder vidt med indlæg om apps, bogudgivelser, dyskalkui, it-rygsæk, lydfiler, iBøger, QR-koder og videovejledninger, og vi ”sakser” gerne nyheder fra diverse medier, viser filmklip fra YouTube, linker til andre blogs og hjemmesider og fremstiller endog også vores egne videoinstruktioner.

De nominerede skrev artikel til fagbladet Læsepædagogen
De fem nominerede til Læseinitiativprisen blev opfordret til at skrive en artikel til fagbladet Læsepædagogen. Og det skal man ikke sige to gange til vores formidlingsivrige læsevejledere. Derfor har de til decemberudgaven 2014 forfattet en flot artekel med fokus på deres blog.

Læs artiklen "Blog med din læsevejleder" fra Læsepædagogen nr. 6 december 2014

Læsevejledning har høj prioritet
Læsevejledningen har en høj prioritet på skolen, og læsevejledningens indsats bliver anset som et væsentligt parameter for, at eleverne gennemfører deres uddannelse.

Alle elever bliver screenet, når de starter på skolen, og læsevejledningen følger tæt op på elever med læse-, stave- og skriveproblemer med støttetilbud som fx it-rygsæk, FVU (Forberedende voksenundervisning), læsevejledning enten individuel eller på hold.

Siden oprettelsen af læsevejlederfunktionen i 2011 har vi i læsevejledningen lagt et stort arbejde i at styrke undervisernes viden om og brug af læsefaglige redskaber og strategier i undervisningen.

På temadage, pædagogiske dage, tema- og lærermøder har de holdt oplæg, kurser, workshops mm. Jo bredere, underviserne er klædt på i forhold til faglig læsning, jo bedre kan de støtte eleverne i deres læringsproces og i sidste ende være med til at styrke fastholdelsen af elever. 

Se mere om læsevejledning i SOSU Sjælland og kontakt vores læsevejledere

COLOURBOX1078587.jpg Se mere
Læsevejledning

Udfordringer med at læse og skrive skal ikke være en hindring for at få en uddannelse.