Skolerne
Bibliotekarer.jpg

Gode tilbud på skolens medieateker

Vi har fire bibliotekarer, der dækker skolens mediateker. Se dem på billedet herover. Øverst fra venstre: Helle Mikkelsen og Rikke Kannegaard. Nederst fra venstre: Anders von Buchwald og Hans Meinert.

På skolens mediateker kan du låne bøger, artikler og mange andre ting, der er relevant i din uddannelse.

Mediateket stiller relevante databaser til rådighed, hvor du selv kan søge eller få hjælp af bibliotekaren.

Du kan også få hjælp og vejledning til informationssøgning på internettet og andre it-opgaver.

På mediatekerne er der mulighed for at lave gruppearbejde eller arbejde selvstændigt. Man kan bruge bibliotekets pc'ere.

Skolens bibliotekarer holder bl.a. kurser i informationssøgning, kildekritik og it programmer.