Skolerne
Biblotekarer.jpg

Gode tilbud på ZBC SOSU Sjællands mediateker

Vi har tre bibliotekarer, der dækker vores mediateker. Se dem på billedet herover, hvor det fra venstre er: Rikke Kannegaard, Hans Meinert og Anders von Buchwald

De er klar med disse gode tilbud:

  • Formidler af og vejleder i ZBC SOSU Sjællands digitale ressourcer og elektroniske adgange til elever og undervisere
  • Underviser eleverne i litteratur og informationssøgning på internettet, samt undervisning i kildekritik og i opgavetekniske retningslinjer
  • Underviser alle nye elever i ZBC SOSU Sjællands App samt i fraværsregistrering
  • Udarbejder vejledningsfilm til ZBC SOSU Sjællands digitale ressourcer og it
  • Understøtter undervisernes it-kompetenceløft
  • Anskaffer digitale og fysiske læremidler, herunder e-nøgler til GF2 eleverne, Diplom og EUX litteratur
  • Deltager i relevante digitaliseringsprojekter (f.eks. See the Goal, DigiRehab, Ny Læringsplatform)

Rikke Kannegaard er på skolerne i Køge & Roskilde

Hans Meinert er på skolerne i Holbæk & Slagelse

Anders von Buchwald er på skolerne i Næstved & Ringsted