Kontakt osLæs side
Brugforkursus_272x115.png
Vejledning_272x55.png
tilbage til forsiden

SOSU Sjælland - Uddannelse på en anderledes måde

10. april 2013
Af: Michael Dyhr, SOSU Sjælland, afdeling Holbæk

Med fødselen af de nye medierum hos SOSU Sjælland nedbryder vi forestillingen om, at læring skal foregå et bestemt sted og på et bestemt tidspunkt.

Det bedste fra to verdener
Dele af undervisningsteamet på SOSU Sjælland arbejder med begrebet Blended Learning. Frit oversat er det en læringsmetode, som kombinerer den traditionelle klasseundervisning med computermedieret undervisning.

På SOSU Sjælland tror vi på, at den bedste læringssituation opstår, hvis man kombinerer det bedste fra to verdener; altså ansigt-til-ansigt undervisningen og så den medierede undervisning, som enten kan foregå via vores medielokale eller ved, at eleven sidder hjemme i trygge rammer og får undervisning fra en underviser i den anden ende af skærmen!

Hvem, hvor og hvordan?
Vi skal møde eleven der, hvor eleven er. Hvis eleven ikke kan komme til os, må vi skabe en platform, hvor vi kan komme til eleven. Det betyder ikke, at vi hovedkulds kaster os ud i studieforløb, som udelukkende er undervisning, hvor eleven sidder i eget hjem – det tror vi simpelthen ikke fungerer!

Vores nye medielokaler
På vores afdelinger i Næstved og Holbæk står de nye medielokaler klar til brug. Begge lokaler er udstyret med store skærme, mikrofoner og kameraer. Her kan man undervise fra Holbæk og samtidig have fuldt udsyn til en klasse, der fysisk sidder i Næstved.

På samme måde sidder klassen i deres medielokale i Næstved med en følelse af, at underviseren befinder sig lige foran dem, selvom underviseren rent faktisk står og underviser i Holbæk!

Medielokalerne er skabt, så alle, der kan trykke tænd/sluk på en knap, kan betjene teknikken – det, at alle kan benytte medielokalet uden en specifik teknisk indsigt, har haft høj prioritet.

Hvorfor forandrer vi noget der virker?
Hvad kom først; hønen eller ægget? Medierummet eller interessen for at arbejde med metoden Blended learning? Svaret skal nok findes midt imellem. Blended learning og ønsket om et medierum går hånd i hånd.

Vi bestræber os hele tiden på at være innovative og nytænkende. Undervisningsmetoderne på vores skole skal afspejle IT-tendensen i samfundet. Vi skal hele tiden give den bedst mulige undervisning og samtidig sørge for at være konkurrencedygtige i forhold til den pædagogiske- eller didaktiske metode, vi vælger skal danne ramme om undervisningen.

 

Hvorfor nu det her?

  • Vi har et ønske om at sikre vores skoles berettigelse i mange år fremover. Derfor SKAL vi være konkurrencedygtige i forhold til de uddannelsesudbud eleverne ellers møder.
  • Vi tror på, at et øget samarbejde mellem skolerne i SOSU Sjællandsregi gør os alle sammen stærkere. Valgfag, som tidligere blev afvist grundet manglende kursister på den enkelte skole, kan nu udbydes på tværs af skolerne. Fagmøder mellem underviserne kan nu afholdes med et enkelt klik. Vi kommer kort sagt tættere på hinanden og kan bedre gøre brug af hinandens kompetencer.

 

Kontakt
Er du interesseret i at høre mere om medierummet, så kontakt

 
webdesign: synergi reklamebureau og webbureau