Kontakt osLæs side
Brugforkursus_272x115.png
Vejledning_272x55.png
tilbage til forsiden

Leonardo

Leonardo praktik- og uddannelsesophold for elever
Praktik- og uddannelsesophold for elever i erhvervsuddannelse (pulje 1).

Målgruppen er elever, der er i gang med følgende uddannelser:
•Eud-uddannelserne
•Landbrugsuddannelserne
•Social- og sundhedsuddannelserne
•Produktionsskoler og egu-forløb
•Hhx og htx
I projekter for elever på hhx og htx skal opholdene som minimum indeholde 1 uges praktik for at de kan opnå tilskud. Folkeskoleelever i brobygningsforløb er ikke omfattet.

Der gives tilskud til ophold fra 3 til 39 uger. En uge er fem arbejdsdage, eksklusive rejsedage. Derfor er det mest almindelige afrejse en søndag og hjemkomst en lørdag.

Opholdet skal have et erhvervsrettet sigte i form af praktikophold i en virksomhed, praktiske undervisningsforløb på en uddannelsesinstitution, eller projektarbejde med en udenlandsk klasse. Udlandsopholdet skal indgå som en godkendt del af det danske uddannelsesforløb og må således ikke forlænge elevens normale uddannelse.

Europass Mobilitetsbevis kan benyttes som dokumentation for deltagernes ophold i udlandet.

Medfølgende lærere
Under pulje 1 kan man søge om tilskud til medfølgende lærere, hvis der er tale om praktik- og uddannelsesophold for helt unge eller dårligt stillede grupper, fx produktionsskoleelever, elever på eud-grundforløb, handicappede eller andre grupper med særlige behov.

Der søges om tilskud til medfølgende lærere i samme ansøgning som tilskuddet til eleverne.

Kilde: https://www.iu.dk/programmer-og-tilskud/europa/livslang-laering/leonardo-da-vinci/praktik-og-uddannelsesophold/for-elever

 
webdesign: synergi reklamebureau og webbureau