Kontakt osLæs side
Brugforkursus_272x115.png
Vejledning_272x55.png
tilbage til forsiden

Praktik i udlandet for elever

Praktik i udlandet, for elever:
Som elev på SOSU Sjælland i de ordinære uddannelser, kan du søge om at komme til udlandet i praktik 5 uger. SOSU skolerne øst for Storebælt arbejder sammen om disse praktikophold og typisk er 2 - 4 elever sammen afsted.
Gennem vores kontakter i udlandet skaffer vi en praktikplads og hjælper også med at finde et sted at bo og bestille rejse.

Udgifterne til rejsen og boligen vil så vidt muligt, blive dækket af projektmidler under Leonardo mobilitetsprogrammet som vi søger gennem Styrelsen for International Uddannelse. Derudover vil du få udbetalt din sædvanlige løn under opholdet.
 
Da du bliver en slags ambassadør for SOSU Sjælland, er det er et krav, at både skole og praktik finder dig egnet til et udlandsophold. Er der flere ansøgere end vi kan skaffe pladser til, vil der blive trukket lod.
 
Man kan også komme i praktik i udlandet under PIU-ordningen. Under denne ordning finder du selv din praktikplads og arrangerer selv alle de praktiske detaljer. Her kan man få tilskud til rejsen.

Hvorfor er udlandspraktik en god idé?
Udlandspraktik har vist sig at være et effektivt redskab til at erhverve sig international viden og kompetence i form af bedre sprogfærdigheder, nye faglige perspektiver og personlig modning i forbindelse med at stå på egne ben i fremmede omgivelser. Erfaringerne viser konkret, at et praktikophold i udlandet styrker ens kompetencer på følgende områder:

De faglige kompetencer
Et praktikophold i en fremmed kultur udvikler en dybere forståelse for de opgaver, man skal varetage inden for den grundlæggende sundheds- og sygepleje, pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne, aktivering og omsorg for handicappede og syge mennesker i Danmark. Ved at få indblik i andre måder at arbejde på kan man sætte vante arbejdsmetoder i perspektiv.

De personlige kompetencer
Praktik i udlandet udvikler de personlige kompetencer, såsom åbenhed, parathed, tolerance, selvstændighed, tilpasningsevne og fleksibilitet. Personlige barrierer vil blive overskredet i kontakten med mennesker med en anden kulturel baggrund end ens egen.

De interkulturelle kompetencer
Et pratikophold i udlandet udvikler ens interkulturelle kompetencer, idet man får en større forståelse og bevidsthed om kulturelt betingede forskelle. Man udvikler sin evne til at kunne begå sig i forhold til andre kulturers normer og regler.

De sproglige færdigheder
Sprogkundskaberne styrkes ved ophold i udlandet. I forbindelse med de EU-støttede programmer forberedes opholdet gennem sproglig, kulturel, personlig og praktisk forståelse.

Hvilke forberedelser kræver et ophold i udlandet af den enkelte

Den sproglige forberedelse
Det pågældende lands sprog forudsættes ikke at tales flydende, men et grundlæggende ordforråd bør kunne anvendes, således at der kan kommunikeres på arbejdspladsen og med myndigheder, når man skal bringe de formelle ting i orden inden afrejse.

Den kulturelle forberedelse
Det handler om at få en øget forståelse for de normer og værdier, der møder en i værtslandet. Ved at kende til landets kultur i bred forstand er det lettere at blive integreret. Formålet er at kende til daglige omgangsformer, kollegernes mentalitet, værdier og sædvane.

Den faglige forberedelse
Det er vigtigt på forhånd at finde materiale om offentlig og privat pleje, pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne, omsorg og aktivering i værtslandet og gerne på landets sprog. Den grundlæggende erhvervede danske viden om sit fagområde er væsentlig, da det er en forudsætning for at forstå forskelle i lighed og struktur, indhold og status for uddannelse og jobfunktion. dette må ikke komme bag på en, når praktikopholdet starter.

Den personlige forberedelse
Skolens vejledning spiller en central rolle i den personlige forberedelse, som bl.a. går ud på at sikre, at man kan magte den udfordring, et praktikophold i udlandet er. Det er vigtigt at være forberedt mentalt, når man skal stå på egne ben i en fremmed kultur.

Den praktiske forberedelse
Der er nogle ting, der skal være i orden hjemmefra - f.eks. rejseforsikring, vaccination, helbredsattest, rejsetider og andet. Dette er i høj grad er medvirkende til, at man tager afsted under trygge rammer. Forberedelsen indebærer også, at man er forberedt på praktiske foranstaltninger i det pågældende land.

Dokumentation
Som bevis på et praktikophold i udlandet får deltagerne et Europass Mobilitetsbevis. Det udgør et supplement til det danske uddannelsesbevis og er genkendeligt i Europa og benyttes til at dokumentere de dele af uddannelsen, som tages i udlandet.

Skolens internationale konsulent Annette Kay kan kontaktes på:
Mobil: +45 24488530
Mail: anka@sosusj.dk

Send gerne yderligere spørgsmål i en mail, så får du hurtigt svar.

 
webdesign: synergi reklamebureau og webbureau