Kontakt osLæs side
Brugforkursus_272x115.png
Vejledning_272x55.png
tilbage til forsiden

Praktikken

Praktikkonsulenter i SOSU Sjælland

Der er ansat praktikkonsulenter på alle de fire afdelinger i SOSU Sjælland: Greve, Slagelse/Ringsted, Næstved og Holbæk.

Praktikkonsulentens opgave er at samarbejde med praktikken om at vedligeholde og styrke de gode samarbejdsrelationer. Praktikkonsulenten kan f.eks. deltage i drøftelser og analyser af de uddannelsesmæssige forhold for eleverne på praktikstedrene, tilbyde sparring og vejledning til praktikvejledere og på praktiksteder og medvirke til at afklare, håndtere og evt. intervenere ved særlige problemer i elevers praktikvilkår.

De fire praktikkonsulenter er: 

Greve

Helene Damgård
Mail: heda@sosusj.dk
Tlf. 59 44 28 22 lokal 496
Mobil: 40 20 39 48

Slagelse/Ringsted

Ulla Bech Hansen
Mail: ulha@sosusj.dk
Tlf. 59 44 28 22 lokal 569
Mobil: 23 10 64 90

Næstved

Lene Møller Madsen
Mail: lema@sosusj.dk
Tlf. 59 44 28 22 lokal 661
Mobil:30 68 77 95

Holbæk

Lisa Madsen
Mail: lima@sosusj.dk
Tlf. 59 44 28 22 lokal 379
Mobil: 21 25 41 03

Praktikkonsulenten er også en ressourceperson for elever, som oplever vanskeligheder i et praktikforløb. Det kan være f. eks. være elevens oplevelse af opstart på et praktiksted, forskellige forventninger imellem elev og praktiksted, elevens oplevelse af vejledning på praktikstedet og en elevs vanskelighed ved at nå de praktikmål, der er for praktikperioden.

Praktikkonsulenten kan med sit kendskab til praktikstederne vejlede eleverne til at håndtere de oplevede vanskeligheder, i andre tilfælde kan praktikkonsulenten kontakte praktikstedet og drøfte elevenes oplevelser og på den måde støtte eleven og praktikstedet i at finde en løsning.

Praktikkonsulenterne bruges også som sparringspartner for uddannelsesvejledere, kontaktlærere og administrative medarbejdere, og de har et bredt samarbejde med alle på SOSU Sjælland.

Praktikkonsulentfunktionen er under udvikling i SOSU Sjælland. Koordinator for denne udvikling og for de fire praktikkonsulenters arbejde er:

 

Merete Frank Christensen
Praktik- og uddannelseskonsulent
Mail: mech@sosusj.dk
Tlf. 59 44 28 22 lokal 493
Mobil: 51 21 65 79

 

Mere om praktikken

Se her til højre
 
webdesign: synergi reklamebureau og webbureau