Til Praktikken
Hovedbillede

Til Praktikken

Samarbejdet med praktikken

Merete Frank Christensen er praktik og uddannelseskonsulent. Derudover har skolen vejledere på alle skoler.

Vejlederens opgave er at samarbejde med praktikken om at støtte eleverne på SOSU Sjælland i at gennemføre deres uddannelse.

Vejlederne kan:

  • Deltage i drøftelser og analyser af de uddannelsesmæssige forhold for eleverne på praktikstederne
  • Tilbyde sparring og vejledning til praktikvejledere og på praktikstederne
  • Medvirke til at afklare og håndtere særlige problemer i elevers praktikvilkår

Vejlederen deltager i samtaler på praktikstedet efter aftale med eleven og med den ansvarlige for elevens uddannelse.

Vejlederen kan inviteres med til samtaler, når eleven ønsker det og når det på praktikstedet vurderes, at dette vil styrke elevens mulighed for at gennemføre uddannelsen.

Se kontaktoplysninger på vejlederne på de enkelt afdelinger.

Merete Frank Christensen.jpg Se mere
Praktik- og uddannelseskonsulent for SOSU Sjælland

Merete Christensen