Til Praktikken
spire.jpg

Vil I være nyt praktiksted?

Der er mange fordele ved at  ansætte en elev fra ZBC SOSU Sjælland. Uanset om I er en privat eller en offentlig virksomhed.

Styrk kompetencerne
I kan som virksomhed være med til at øge kompetencer til de ikke- uddannede. På den måde får I indflydelse på kommende medarbejdere, der kan være med til at bibringe virksomheden nye idéer og inspiration.

Elever fra alle områder
ZBC SOSU Sjælland uddanner kompetente og kvalificerede medarbejdere til hele social- og sundhedssektoren. Det giver jer mulighed for at få en elev inden for følgende arbejdsområder:

 • Hjemmeservice
 • Plejecentre
 • Dagcentre
 • Sygehus
 • Psykiatrisk sygehus
 • Psykiatrisk botilbud Bosted for voksne
 • Dagtilbud for voksne
 • Bosted for børn og unge
 • Daginstitution for børn og unge
 • Skolefritidsordninger/ungdomsklub/skole
 • Dagplejer
 • Familieplejer

Uddannelserne gør eleverne i stand  til at støtte mennesker med særlige behov og igangsætte aktiviteter, der understøtter læring og udvikling. I uddannelserne er der bl.a. fokus på  rehabilitering og velfærdsteknologi.

Eleverne trænes i at reflektere over og begrunde egen praksis ud fra en faglig viden. De lærer at iagttage de mennesker, de arbejder med og identificere behov for nye indsatser. 

Mere om elevpraktik 
Vil I gerne vide mere, er vi klar til at hjælpe og rådgive. Både før og under et praktikforløb.

Kontakt praktik- og uddannelseskonsulent Merete Frank Christensen

 

Merete Frank Christensen.jpg Se mere
Praktik- og uddannelseskonsulent på ZBC SOSU Sjælland

Merete Christensen