Kontakt osLæs side
Vejledning_272x55.png
tilbage til forsiden

Grundforløb

Næste holdstart

Næstved: 25. marts 2013 Sprog & Kultur:Frist 1. feb. 2013 kl.12
Greve: 2. april 2013 Sprog & Kultur:Frist 1. feb. 2013 kl.12
Holbæk: 29. juli 2013 GF:Frist 1. apr. 2013 kl.12
Slagelse: 15. april 2013 GF+Turbo:Frist 15. feb. '13 kl.12

Om grundforløbet

Grundforløbet er for dig, der kommer fra 9. eller 10. klasse og ikke har erhvervserfaring indenfor pleje- eller omsorgsområdet. Du vil efter grundforløbet kunne svare på

 1. Hvordan påvirker opdragelsen os?
 2. Hvordan holder vi os sunde (fysisk og psykisk)?
 3. Hvordan er det at være anderledes, fx handicappet?
 4. Hvilke oplevelser og aktiviteter for andre kan du sætte igang?
 5. Er en uddannelse inden for sundhed, omsorg og pædagogik noget for mig?

 

 

 

Efter grundforløbet kan du søge ind på hovedforløb; enten pædagogisk assistenuddannelse eller social- og sundhedshjælperuddannelsen.


Forskellige Grundforløb

Du kan vælge mellem fire forskellige forløb:

 • GRUNDFORLØBET (GF) - 20 uger
 • XTRA - 40 uger
 • SPROG & KULTUR - 40 uger
 • TURBO - 10 uger

(LÆS MERE OM DE ENKELTE FORLØB LÆNGERE NED PÅ SIDEN)

Grundforløb i SOSU Sjælland er målrettet enten uddannelsen til social- og sundhedshjælper eller uddannelsen til pædagogisk assistent. Ved at gennemføre grundforløbet er du godt rustet til at gå videre med disse uddannelser.

I grundforløb arbejder du med fag,

 • som knytter sig til det område, du vil uddanne dig inden for
 • som udvikler dine faglige og personlige kompetencer

 

Grundforløbet (GF) – 20 uger

Grundforløbet varer 20 uger og er for dig, der har haft det rigtig fint i folkeskolen. Du er afklaret med, at du gerne vil arbejde med mennesker enten inden for social- og  sundhedsområdet eller som pædagogisk assistent.

Grundforløbet er opbygget af temaer. Du bliver undervist i skolen, men har også 2 x 3 dages undervisning i praktik i det område, du har valgt at ville uddanne dig i.

De første 4 temaer er fælles, uanset hvilken retning, du har valgt.

Tema 1: Velkommen til Grundforløbet
Tema 2: Læring og samarbejde
Tema 3: Mødet med mennesket
Tema 4: Det gode arbejdsliv
(Inkl. førstehjælp og brandbekæmpelse)

De næste 4 temaer er målrettet den uddannelse, du har valgt at dit grundforløb skal rette sig mod.

Tema 5: Den professionelle omsorgsgiver
Tema 6: Samfundet omkring dig
Tema 7: Sundhed og livsstil
Tema 8: Det aktive menneske

Grundforløbet afsluttes med et projekt og afsluttende prøve.


Xtra– 40 uger

Xtra varer 40 uger og er for dig, der har brug for god tid til at nå målene for grundforløbet. Du har brug for at få genopfrisket det, som du havde i folkeskolen. Du er afklaret med, at du gerne vil arbejde med mennesker inden for social- og sundhedsområdet. Du lærer bedst ved at kunne se, hvordan det, du lærer i skolen, skal bruges i det arbejde, du gerne vil have senere.

Xtra er opbygget af temaer. Du bliver undervist i skolen, men har også 3 x 3 dages undervisning i praktik.

Tema 1: Velkommen til Grundforløbet
Tema 2: Læring og samarbejde
Tema 3: Mødet med mennesket
Tema 4: Det gode arbejdsliv
(Inkl. førstehjælp og brandbekæmpelse)
Tema 5: Den professionelle omsorgsgiver
Tema 6: Samfundet omkring dig
Tema 7: Sundhed og livsstil
Tema 8: Det aktive menneske

Xtra afsluttes med et projekt og afsluttende prøve.


Sprog & Kultur – 40 uger

Sprog & Kultur varer 40 uger og er for dig, der har brugfor at få styrket dit dansk. Både dit danske sprog og din viden om danskkultur. Du er afklaret med, at du gerne vil arbejde med mennesker inden forsocial- og sundhedsområdet.

Sprog og kultur er opbygget af temaer, hvor der i temaerne lægges vægt på at knytte danskundervisning til. Du bliver undervist i skolen, men har også 3 x 3 dages undervisning i praktik.

Tema 1: Velkommen til Grundforløbet
Tema 2: Læring og samarbejde
Tema 3: Mødet med mennesket
Tema 4: Det gode arbejdsliv
(Inkl. førstehjælp og brandbekæmpelse)
Tema 5: Den professionelle omsorgsgiver
Tema 6: Samfundet omkring dig
Tema 7: Sundhed og livsstil
Tema 8: Det aktive menneske

Sprog & Kultur afsluttes med et projekt og afsluttende prøve.


Turbo – 10 uger

Turbo har fokus på hurtig gennemførelse og er et forkortet forløb for dig som allerede opfylder en del af målene for grundforløbet. Du er afklaret i forhold til om, du vil læse til social- og sundhedshjælper eller pædagogisk assistent.. Du kan f.eks. have gået nogle år på gymnasiet uden at have færdiggjort uddannelsen, eller du kan have arbejdet i ældreplejen eller i daginstitution.

Du vil komme til at arbejde med de kompetencemål, du endnu ikke opfylder. Vi forventer af dig, at du kan planlægge din tid og arbejde selvstændigt, da en del af dit forløb vil være selvstudium.

Du vil blive tilknyttet et hold, hvor du følger en del af undervisningen. Sammen med din kontaktlærer lægges en plan for, hvordan du opnår de manglende kompetencemål.

Forløbet afsluttes med en projektprøve, hvor det vurderes, om du har opfyldt de manglende mål.

 

 

 

Hvornår starter og slutter de forskellige hold? Find forløbs-oversigter - KLIK
18-25 år? Du har måske dele af anden ungdomsuddannelse?
Tag Turboforløb i Næstved til april
Ledige pladser i Slagelse til april - både GF 20 uger og Turbo
 
webdesign: synergi reklamebureau og webbureau