BEsøg SOSU Sjælland.dk
slips.jpg

Ordensregler og klagevejledninger

Ordensregler
Ja, det lyder keeedeligt, men der står nu nogle meget gode ting. Fx vores syn på rygning, optagelse med lyd og billeder i undervisningen og projektskrivning. Det hedder ordensregler, men det handler egentlig om, hvordan vi er sammen, så vi har de bedste rammer for at lære noget.

Læs det hele i linket herunder.

Ordensregler

Klagevejledning
Herunder finder du vejledninger, hvis du ønsker at klager over forskellige forhold i uddannelsen.

Klage over afgørelse truffet af SOSU Sjælland

Klage vedrørende prøver og eksaminer

Klage vedrørende grundfag og centralt udarbejdede valgfag

Klage over godskrivning og merit

Klage over ansættelsesretlige forhold

Klage over forhold i praktikken