BEsøg SOSU Sjælland.dk
æsel.jpg

Vejledning og studiestøtte

Praktikvejledere
I praktikken vil du både møde den ansvarlige praktikvejleder og din daglige vejleder. Begge er medansvarlige for den praktiske del af din uddannelse.

Den ansvarlige praktikvejleder planlægger dit praktikforløb i samarbejde med dig og din daglige vejleder. Vejlederne sørger for, at du får arbejdsopgaver, der passer til dit niveau og til de praktikmål, du skal arbejde med. Det er din ansvarlige vejleder, som i samarbejde med din daglige vejleder og dine kollegaer i gruppen vurderer, om du når praktikmålene, og om din praktikperiode dermed bliver godkendt.

I det daglige arbejde, er det din daglige vejleder, du løbende kan få råd og vejledning fra, og som du kan drøfte dine faglige refleksioner med.

Fastholdelsesvejledning
På skolens afdelinger er der fastholdelsesvejledere, der giver vejledning og støtte til følgende:

 • Din personlige uddannelsesplan, som du godkender, når du og fastholdelsesvejlederen mødes ved uddannelsens start
 • Samtaler om dit uddannelsesforløb og dit eventuelle fravær
 • Samtaler, hvis der sker ændringer i din personlige uddannelsesplan
 • Samtaler ved behov
 • Samtaler, hvor din kontaktlærer og måske også din faglærer deltager ved behov. Din ansættende myndighed kan også deltage i samtaler
 • Visitation til skolens støttetilbud

Skolens støttetilbud
På alle skolens afdelinger er der tilbud til elever, der har behov for ekstra hjælp og støtte til at gennemføre uddannelsen.

Støtten foregår enten individuelt eller i mindre grupper og kan bestå af kortere eller længere forløb.

Støttetilbud:

 • Læsevejledning
 • Praktikkonsulent
 • FVU-undervisning (FVU=forberedende voksenundervisning)
 • Mentor
 • Psykologbistand
 • SPS-støtte (Særlige Pædagogisk Støtte, fx it-rygsæk eller studiestøttetimer)

Elevens personlige uddannelsesplan
Du udarbejder din personlige uddannelsesplan i samarbejde med skolens fastholdelsesvejleder. Dette foregår indenfor de første 14 dage af dit uddannelsesforløb.

Uddannelsesplanen omfatter en konkret vurdering af dine forudsætninger i forhold til den uddannelse, du ønsker dig, herunder et evt. behov for supplerende undervisning.

Dine forudsætninger bliver vurderet ud fra:

 • Dine formelle kompetencer, fx fra tidligere uddannelse, som du kan dokumentere med uddannelsesbevis
 • Dine uformelle kompetencer, fx tidligere erhvervserfaring 

Din uddannelsesplan bliver opdateret løbende igennem hele uddannelsen. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i evt. tidligere uddannelsesplaner samt i den kompetencevurdering, der er foretaget. (Bekendtgørelse nr. 834 af 27.6.2013, § 50)

Din personlige uddannelsesplan skal indeholde:

 • Dine personlige data
 • Dine personlige formål med uddannelsesforløbet, herunder dine overordnede uddannelsesønsker og –planer
 • Evt. fravalg af engelsk og valg af alternativer
 • Evt. valg af højere niveau for grundfagene
 • Valg af valgfrit specialefag og valgfag
 • Plan for praktikuddannelsen
 • Dine faglige og personlige læringsmål for den kommende skole- eller praktikperiode
 • Evt. godskrivning for dele af uddannelsen med angivelse af enten valg af anden undervisning eller afkortning af uddannelsen
 • Særaftaler, der er indgået i løbet af skoleforløbet