Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tab_links.cshtml)
2016

Alle byer, april 2016 GF2, SOSU (ikke i Ringsted)

Uddannelsen starter:
25. april 2016
Uddannelsen slutter:
21. oktober 2016

Skoleperiode 1

Skoleperiode 1
Periode uge 17-42
25.04.2016 - 21.10.2016 skoledage: 100
Ferie
06.05.16 + 12.05.16 + 13.05.16
Helligdage
05.05.16 og 16.05.16
Sommerferie uge 27+28+29+30
04.07.16 - 31.07.16
Virksomhedsforlagt undervisning
Uge 32
Efterårsferie uge 42
17.10.16 - 21.10.16
Trækning af grundfagsprøven
28.09.16 eller 29.09.16
Grundfagseksamen
29.09.16 + 30.09.16
Trækning af case
03.10.16
Aflevering af det skriftlige produkt
07.10.16
Afsluttende eksamen
12.10.16 + 13.10.16
Afslutning
14.10.16
Skoledage i alt: 100