Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tab_links.cshtml)
SSA

Greve, Holbæk, Næstved og Slagelse, oktober 2014, SSA

Uddannelsen starter:
27. oktober 2014
Uddannelsen slutter:
26. juni 2016

Skoleperiode 4

11 uger + 1 uges ferie
Periode uge 44-4
27.10.14 - 23.01.15 skoledage: 55
Ferie uge 52/1
22.12.14, 23.12.14, 29.12.14, 30.12.14, 02.01.15

Praktikperiode 3

Somatikområdet 15 uger + 1 uges ferie
Periode uge 5-20
26.01.15 - 17.05.15
Ferie uge 7/8*
09.02.15 - 15.02.15 eller 16.02.15 - 22.02.15

Skoleperiode 5

8 uger + 4 ugers ferie
Periode uge 21-32
18.05.15 - 07.08.15 skoledage: 38
Studiedag
05.06.15
Ferie uge 27+28+29+30
29.06.15 - 26.07.15
Helligdage
25.05.15

Praktikperiode 4

Psykiatriområdet 15 uger
Periode uge 33-47
10.08.15 - 22.11.15

Skoleperiode 6

8 uger + 1 uges ferie
Periode uge 48-4
23.11.15 - 29.01.16 skoledage: 41
Ferie uge 52/53
22.12.15, 23.12.15, 28.12.15, 29.12.15, 30.12.15

Praktikperiode 5

Primærområdet 16 uger
Periode uge 5-20
01.02.16 - 22.05.16

Skoleperiode 7

5 uger
Periode uge 21-25
23.05.16 - 24.06.16 skoledage: 25
Prøve i grundfag
25.05.16 + 26.05.16
Prøve i områdefag
01.06.16
Afsluttende prøve
22.06.16 og 23.06.16
Afslutning
24.06.16

*OBS

Holbæk, Næstved, Slagelse ferie i uge 7, Greve ferie i uge 8

Ferie

Ferien i praktikken er som udgangspunkt fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.
Skoledage i alt: 159