Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tab_links.cshtml)
SSA

Holbæk, Næstved, Ringsted, Roskilde, juli 2015 A, SSA

Uddannelsen starter:
27. juli 2015
Uddannelsen slutter:
2. april 2017

Skoleperiode 4

11 uger + 1 uges ferie
Periode uge 31-42
27.07.15 - 18.10.15 skoledage: 55
Ferie uge 42
12.10.15 - 18.10.15

Praktikperiode 3

Somatikområdet 16 uger
Periode uge 43-5
19.10.15 - 07.02.16

Skoleperiode 5

8 uger + 1 uges ferie
Periode uge 6-15
08.02.16 - 17.04.16 skoledage: 42
Ferie uge 7/8*
15,02.16 - 21.02.16 eller 22.02.16 - 28.02.16
Studiedage
08.03.16, 05.04.16
Helligdage
24.03.16, 25.03.16, 28.03.16

Praktikperiode 4

Psykiatriområdet 15 uger + 4 ugers ferie
Periode uge 16-34
18.04.16 - 28.08.16
Ferie uge 31+32+33+34
01.08.16 - 28.08.16

Skoleperiode 6

8 uger
Periode uge 35-42
29.08.16 - 23.10.16 skoledage: 40

Praktikperiode 5

Primærområdet 16 uger + 1 uges ferie
Periode uge 43-8
24.10.16 - 26.02.17
Ferie uge 7/8*
13.02.17 - 19.02.17 eller 20.02.17 - 26.02.17

Skoleperiode 7

5 uger
Periode uge 9-13
27.02.17 - 02.04.17 skoledage: 25
Prøve i grundfag
01.03.17 + 02.03.17
Prøve i områdefag
08.03.17
Afsluttende prøve
29.03.17 + 30.03.17
Afslutning
02.04.17

*OBS

Holbæk, Næstved, Slagelse ferie i uge 7, Roskilde ferie i uge 8

Ferie

Ferien i praktikken er som udgangspunkt fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.
Skoledage i alt: 162