2015

Holbæk, april 2015, SSH, 95% godskrivning

Uddannelsen starter:
27. april 2015
Uddannelsen slutter:
20. december 2015

Skoleperiode 1

8 uger + SH
Periode uge 18-26
27.04.15 - 26.06.15 skoledage: 42
Helligdage
01.05.15, 14.05.15, 25.05.15
Studiedage
15.05.15, 05.06.15

Praktikperiode 1

2 uger + 3 ugers ferie
Periode uge 27-31
29.06.15 - 02.08.15
Ferie uge 27+28+29
29.06.15 - 19.07.15

Skift til januar 2014 SSH hold

Skoleperiode 2

12 uger
Periode uge 32-44
04.08.15 - 02.11.15 skoledage: 60
Ferie uge 42
13.10.15 - 19.10.15

Praktikperiode 2

3 uger
Periode uge 45-47
02.11.15 - 22.11.15

Skift til oktober 2014 SSH hold

Skoleperiode 3

4 uger
Periode uge 48-51
23.11.15 - 18.12.15 skoledage: 20
Prøve i grund- eller områdefag
Uge 48
Afsluttende prøve
16.12.15 og 17.12.15
Afslutning
18.12.15

Ferie

Ferien i praktikken er som udgangspunkts fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.
Skoledage i alt: 122