2015

Køge, januar 2015 A+C, SSH, 50% godskrivning

Uddannelsen starter:
5. januar 2015
Uddannelsen slutter:
20. december 2015

Skoleperiode 1A

4 uger
Periode uge 2-5
05.01.15 - 30.01.15 skoledage: 20

Praktikperiode 1A

1 uge punktpraktik
Periode uge 6
02.02.15 - 08.02.15

Skoleperiode 1B

3 uger + 1 uges ferie
Periode uge 7-10
09.02.15 - 06.03.15 skoledage: 15
Ferie uge 8
16.02.15 - 22.02.15

Praktikperiode 1B

5 uger
Periode uge 11-14
09.03.15 - 05.04.15

Skoleperiode 1C

1 uge studieuge
Periode uge 15
06.04.15 - 12.04.15 skoledage: 4

Overflyttes til hold SSH oktober 2014

Skoleperiode 2A

11 uger + 4 ugers ferie
Periode uge 16-31
13.04.15 - 02.08.15 skoledage: 57
Helligdage
01.05.15, 14.05.15, 25.05.15
Studiedage
15.05.15, 05.06.15
Ferie uge 27+28+29+30
29.06.15 - 26.07.15

Praktikperiode 2A

7 uger
Periode uge 32-38
03.08.15 - 20.09.15

Skoleperiode 2B

1 uge studieuge
Periode uge 39
21.09.15 - 27.09.15 skoledage: 5

Praktikperiode 2B

8 uger
Periode uge 40-47
28.09.15 - 22.11.15

Skoleperiode 3

4 uger
Periode uge 48-51
23.11.15 - 20.12.15 skoledage: 20
Prøve i grund- eller områdefag
Uge 48
Afsluttende prøve
16.12.15 og 17.12.15
Afslutning
18.12.15

Ferie

Ferien i praktikken er som udgangspunkts fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.
Skoledage i alt: 121