2015

Slagelse, april 2015 A, SSH, 50% godskrivning

Uddannelsen starter:
27. april 2015
Uddannelsen slutter:
3. april 2016

Skoleperiode 1

8 uger + SH
Periode uge 18-26
27.04.15 - 26.06.15 skoledage: 42
Helligdage
01.05.15 - 14.05.15, 25.05.15
Studiedage
15.05.15, 05.06.15

Praktikperiode 1

2 uger + 3 ugers ferie
Periode uge 27-31
29.06.15 - 02.08.15
Ferie uge 27+28+29
29.06.15 - 19.07.15

Skift til februar 2015 SSH hold

Skoleperiode 2

12 uger + 1 uges ferie
Periode uge 32-44
03.08.15 - 30.10.15 skoledage: 60
Ferie uge 42
12.10.15 - 18.10.15

Praktikperiode 2

15 uger + 1 uges ferie
Periode uge 45-8
02.11.15 - 28.02.16
Ferie uge 52/53
22.12.15, 23.12.15, 28.12.15, 29.12.15, 30.12.15

Skoleperiode 3

4 uger + SH
Periode uge 9-13
29.02.16 - 01.04.16 skoledage: 22
Prøve i grund- eller områdefag
03.03.16 og 04.03.16
Studiedage
22.03.16, 23.03.16
Afsluttende prøve
29.03.16 og 30.03.16
Afslutning
01.04.16

Ferie

Ferien i praktikken er som udgangspunkts fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.
Skoledage i alt: 124