Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tab_links.cshtml)
2015

Køge, oktober 2015, SSH, ny ordning

Uddannelsen starter:
19. oktober 2015
Uddannelsen slutter:
18. december 2016

Skoleperiode 1

1 uge
Periode uge 43
19.10.15 - 23.10.15 skoledage: 5

Praktikperiode 1

16 uger + 1 uges ferie
Periode uge 44-7
26.10.15 - 21.02.16

Skoleperiode 2

8 uger + SH
Periode uge 8-16
22.02.16 - 22.04.16 skoledage: 41
Helligdage
24.03.16, 25.03.16, 28.03.16, 22.04.16
Studiedag
23.03.16

Praktikperiode 2

19 uger + 3 ugers ferie
Periode uge 17-38
25.04.16 - 25.09.16
Ferie uge 28+29+30
11.07.16 - 31.07.16

Skoleperiode 3

5 uger
Periode uge 39-43
26.09.16 - 28.10.16 skoledage: 25

Praktikperiode 3

4 uger
Periode uge 44-47
31.10.16 - 27.11.16

Skoleperiode 4

3 uger
Periode uge 48-50
28.11.16 - 16.12.16 skoledage: 15
Trækning af borgerbeskrivelse
29.11.16 eller 30.11.16
Prøve i uddannelsesspecifikt fag
01.12.16 + 02.12.16
Opstart af case arbejde
05.12.16
Aflevering af det skriftlige produkt
09.12.16
Afsluttende prøve
14.12.16 + 15.12.16
Afslutning
16.12.16

Ferie

Ferien i praktikken er som udgangspunkt fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.
Skoledage i alt: 86