Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tab_links.cshtml)
2015

Ringsted, juli 2015 A, SSH

Uddannelsen starter:
27. juli 2015
Uddannelsen slutter:
25. september 2016

Skoleperiode 1

8 uger
Periode uge 31-38
27.07.15 - 20.09.15 skoledage: 40

Praktikperiode 1

16 uger + 1 ugers ferie
Periode uge 39-3
21.09.15 - 24.01.16
Ferie uge 52/53
22.12.15, 23.12.15, 28.12.15, 29.12.15, 30.12.15

Skoleperiode 2

12 uger + SH samt 1 uges ferie
Periode uge 4-17
25.01.16 - 01.05.16 skoledage: 61
Helligdage
24.03.16, 25.03.16, 28.03.16, 22.04.16
Ferie uge 7
15.02.16 - 21.02.16
Studiedag
21.04.16

Praktikperiode 2

14 uger + 3 ugers ferie
Periode uge 18-34
02.05.16 - 28.08.16
Ferie uge 28+29+30
11.07.16 - 31.07.16

Skoleperiode 3

4 uger
Periode uge 35-38
29.08.16 - 25.09.16 skoledage: 20
Prøve i grund- eller områdefag
31.08.16 + 01.09.16
Afsluttende prøve
21.09.16 + 22.09.16
Afslutning
23.09.16

Ferie

Ferien i praktikken er som udgangspunkt fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.
Skoledage i alt: 121