Grundforløb 2 - alle andre

Grundforløb 2 rettet mod Pædagogisk assistent

På dette Grundforløb 2 arbejder du med forskellige temaer, der alle har som mål, at du bliver klædt på til at kunne søge ind på uddannelsen til pædagogisk assistent.

Derudover har du forskellige grundfag, og du bliver certificeret i brandbekæmpelse og førstehjælp.

Temaer

Så er vi i gang
På første tema bliver du præsenteret for alle de fag, der er på forløbet. Du bliver også præsenteret for skolens it-systemer og de studietilbud, vi har, og du lærer din klasse at kende.

Bliv set, hørt og forstået
Kan du godt lide at tale med mennesker, at opnå noget via en god samtale, at kunne håndtere konflikter mellem to børn i børnehaven? Så vil du glæde dig til dette tema. Her arbejder du med bl.a. kommunikation, dokumentation og psykologi.

Det kunne f.eks. være at lave en dagsorden til et personalemøde eller svare på en mail fra en forælder. Vi arbejder med aktiv lytning, konflikthåndtering, motivation, forebyggelse af vold. Vi bruger digitale medier i undervisningen.

Sundhed fra A - Z
Sundhed - kan det være sjovt? Kan der være rart? Betyder det nul sukker? Og livskvalitet - er det en by i Rusland? 

I dette tema sætter vi fokus på din og andres sundhed. Vi taler om sundhedsfremme og livsstil, kost, motion og fysisk og psykisk sundhed og trivsel. 

På arbejde
Må du løfte din kollega? Skal man være i fagforening? Hvordan skaber man et godt arbejdsmiljø? Hvad er din rolle som medarbejder og kollega? Det er nogle af de spørgsmål, du får svar på i dette tema.

Du lærer også om, hvordan man løfter og flytter et andet menneske rigtigt. 

Vil du være med
Her handler det om at gøre noget for andre. Vi har fokus på at planlægge aktiviteter for forskellige grupper af mennesker - børn og voksne.

Vi kaster os over teknologiske hjælpemidler, der støtter dit arbejde på forskellige måder. Vi arbejder med sociale og digitale medier i de pædagogiske aktiviteter, og der skal arbejdes med undervisning og inklusion i grundskolen og i det pædagogiske arbejde generelt.

Derfor skal du have viden om udviklingspsykologi, pædagogik, egenomsorg, og motivation og forståelse for egen og andres kulturer. 

Grundfag

På grundforløbet har du forskellige grundfag, der er målrettet den pædagogiske assistentuddannelse:

  • Dansk (D-niveau)
  • Samfundsfag (E-niveau)
  • Idræt (F-niveau)
  • Psykologi (F-niveau)

 

Undervisning ude i praksis

Der er fire dages undervisning ude i en børneinstitution. Vi kalder det virksomhedsforlagt undervisning. Om mandagen får du udleveret arbejdsspørgsmål, som du skal skrive dagbog ud fra de tre dage, du er i børneinstitution.

Fredag samles der op på dine oplevelser.