Grundforløb 2 - alle andre

Grundforløb 2 rettet mod Social- og sundhedshjælper

På dette Grundforløb 2 arbejder du med forskellige temaer, der alle har som mål, at du bliver klædt på til at kunne søge ind på uddannelsen til social- og sundhedshjælper og evt. videre på social- og sundhedsassistent.

Derudover har du forskellige grundfag, og du bliver certificeret i brandbekæmpelse og førstehjælp.

Temaer

Så er vi i gang
På første tema bliver du præsenteret for alle de fag, der er på forløbet. Du bliver også præsenteret for skolens it-systemer og de studietilbud, vi har, og du lærer din klasse at kende.

Kan jeg hjælpe dig
Hvordan er kroppen opbygget? Hvordan påvirker vores livstil vores alderdom?

I dette tema arbejder vi med, hvordan man yder omsorg professionelt. Vi tager også fat på sygepleje-emner som infektion og smitte. 

Derudover bliver du klædt på til at kunne støtte andre mennesker i at bruge det digitale Danmark.

Det gode liv
I sidste ende handler det om at skabe den bedste livskvalitet som muligt for de mennesker, vi skal støtte og yde omsorg til. Her taler vi om motivation, den enkeltes forskelligheder, sundhed i eget liv og ændringer i livsstilen.

Min drømme-arbejdsplads
Hvordan er du som medarbejder med til at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø? Vi taler om trivsel og forebyggelse af vold.

Hvordan bruger du din krop korrekt for at undgå skader, f.eks. ved at bruge hjælpemidler? 

Mig og min profession
Det handler om at kunne gå ind og løse opgaver sammen med sine kolleger på en god og professionel måde. Men det handler også om inddragelse af de mennesker, man yder omsorg. Hvordan taler vi sammen, lytter til hinanden? Hvad har den anden med i bagagen i mødet med andre mennesker, og hvordan spiller det ind på mødet?

Grundfag

På grundforløbet har du forskellige grundfag, der er målrettet uddannelsen til social- og sundhedshjælper:

  • Dansk (D-niveau)
  • Naturfag (E-niveau)

Undervisning ude i praksis

Der er fire dages undervisning ude i ældreplejen. Vi kalder det virksomhedsforlagt undervisning. Om mandagen får du udleveret arbejdsspørgsmål, som du skal skrive dagbog ud fra de tre dage, du er i ældreplejen.

Fredag samles der op på dine oplevelser.

Skolerne topbillede Se mere
Skolerne

Klik ind og find en skole nær dig.