Grundforløb 1
gf1human2.jpg (1)

Grundforløb 1

Vejen til at blive SOSU-hjælper, SOSU-assistent eller Pædagogisk assistent starter med et Grundforløb 1, hvis det max. er et år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse

Få to huer på med EUX - se hvordan her

Grundforløb 1 varer ½ år. forløbene fra Grundforløb 1 til færdiguddannet ser sådan ud:

undefined

undefined

undefined

Du skal være opmærksom på, at du kun kan begynde på et Grundforløb 1 én gang - uanset om det er hos os eller en anden erhvervsskole.

Vi arbejder med emner, der gør dig klar til at gå videre på Grundforløb 2. Enten på ZBC SOSU Sjælland eller på en anden erhvervsskole. 

Undervisning ude i praksis
Du er to gange tre dage ude af skolen og møde fagene i praksis. Vi kalder det virksomhedsforlagt undervisning. 

Det foregår i grupper, hvor I sammen med en lærer besøger en børnehave, en fritidsklub eller et plejehjem eller måske et aktivitetscenter.

Du og de andre elever forbereder en aktivitet for de børn eller ældre, I møder, og i samarbejde med stedets personale og læreren gennemfører I aktiviteten.

Prøver
Du afslutter med en prøve i dansk eller engelsk.

Temaer
Vi arbejder med temaer, der retter sig mod både SOSU-uddannelserne og den Pædagogiske assistentuddannelse. Med et Grundforløb 1 kan du nemlig søge videre til Grundforløb 2 på både SOSU og Pædagogisk assisstent.

1-2-3 så kører vi
Introduktion til Grundforløbet. Du bliver også præsenteret for skolens it-systemer og de studietilbud, vi har. 

På arbejdspladsen
På en arbejdsplads er der forskellige mennesker og faggrupper, som sammen skal løse opgaverne. Hvordan samarbejder man? Hvordan løser man problemer og konflikter? Hvordan inspirerer man sine kolleger og udvikler sig selv som medarbejder? Hvordan med trivsel og arbejdsglæde? 

Mit liv i samfundet
Her arbejder du med at blive klogere på dig selv som menneske – din livssituation og livsstil for at kunne træffe kloge beslutninger og tage aktivt del som medborger i samfundet. For at kunne koncentrere dig om at lære i skolen og kunne tage beslutninger om dit eget liv er det vigtigt, at du forstår dig selv, din egen livssituation og livsstil. Det handler både om økonomi, sundhed, hygiejne og krop.

Min arbejdsproces - udvikling og innovation
Hvordan planlægger du din hverdag og dit arbejdsliv? Og hvordan samarbejder du med andre om at løse faglige opgaver og problemstillinger? Kan det gøres på en ny og innovativ måde? At være innovativ handler om at omsætte nye ideer til nye eller forbedrede produkter, metoder eller arbejdsprocesser, der har værdi for andre end en selv. Med værdi menes ikke kun økonomisk værdi, men alt der kan gøre mennesker glade. Konkret handler innovation om at indkredse og videreudvikle ideerne til konkrete brugbare løsninger. 

Mig som den professionelle kollega
Du vil i dit kommende arbejde møde forskellige mennesker, f.eks. børn, unge, ældre, voksne udviklingshæmmede, forældre og pårørende. Også fra fremmede kulturer. Du får forskellige samarbejdspartnere i dit arbejde udover dine direkte kolleger, f.eks. sygeplejersker, læger, pædagoger lærere og ergoterapeuter. 

Hvordan bliver du den professionelle i samarbejdet? Hvordan argumenterer du som fagperson både skriftligt og mundligt? Hvordan bliver din ide, og det du gerne vil gøre, en god ide?

Erhvervsfag

 • Samfund og sundhed
 • Innovation
 • Kultur på arbejdspladsen
 • Kommunikation
 • Erhvervsintroduktion
 • Praktikpladssøgning
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Dokumentation
 • Metode

Grundfag

 • Dansk
 • Engelsk
  Du kan fravælge engelsk, men det er en super god idé at tage faget. Ikke mindst
  hvis du senere vil læse videre til f.eks. pædagog eller sygeplejerske.

Vi arbejder med krop og bevægelse og inddrager digitale medier i undervisningen.

Muligheder med Grundforløb 1
Med Grundforløb 1 kan du søge videre til Grundforløb 2. Enten hos os eller på en anden erhvervsskole. 

Hos os har vi tre Grundforløb 2:

 

pige.jpg Se mere
Flere kan starte på Grundforløb 1 på en erhvervsuddannelse

Som et forsøg kan du begynde på et Grundforløb 1 på en erhvervsuddannelse på ZBC helt op til 2 år efter, du har afsluttet grundskolen.

COLOURBOX5507149.JPG Se mere
Muligheder for videregående uddannelser

Med en uddannelse på ZBC SOSU Sjælland, har du adgang til mere end 10 videregående uddannelser!

Vejledning billede ZBC-Selandia farvekonverterede--166.jpg Se hvor og hvornår, klik her!
Åben vejledning hver tirsdag

Har du brug for vejledning? Nu kan du få vejledning hver tirsdag.

Topbillede Forløbsoversigter Se mere
Forløbsoversigter

En forløbsoversigt er dit overblik over holdets skoleperioder, praktikperioder, ferier og lignende.

fisk.jpg Se mere
Bliv klar til Grundforløb 2 EUD/EUX

Har du en drøm om at tage en erhvervsuddannelse som SOSU, men opfylder du ikke kravene, er det her den rette vej for dig.