Pædagogisk assistent
børn tæt på.jpg

Pædagogisk Assistent

Uddannelsen varer 2 år og 1,5 måneder og veksler mellem skole og praktik. Der er stort set lige meget skole som praktik.

Få to huer på med EUX - se hvordan her

Den pædagogiske assistentuddannelse kvalificerer dig til pædagogisk arbejde med børn og unge. Det kan være i dagplejen, daginstitutioner, fritidsklubber eller skoler. Det kan også være i døgninstitutioner for borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

På uddannelsen lærer du hvordan du kan være med til at støtte børn og unge i deres udvikling. Du får undervisning i pædagogik og psykolog, i samfund og sundhed og i at være sammen på en god og udviklende måde. Du lærer også om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære og at arbejde med konflikthåndtering.

Klik her hvis du er over 25 år.

Sådan bliver du Pædagogisk assistent

Din vej til at blive Pædagogisk assistent afhænger af dit nuværende ståsted. Se mulighederne herunder.

OBS: Tip din mobil for at se figurene.

1. Kommer du direkte fra folkeskolen?
Eller er det max et år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse? Så skal du søge ind på et Grundforløb 1. Dit forløb ser sådan ud:

undefined

2. Er det mere end et år siden, du forlod folkeskolen?
Så søg ind på et Grundforløb 2 til Pædagogisk assistent. Også selvom det er længe siden, du forlod folkeskolen. Dit forløb ser sådan ud:

undefined

3. Har du allerede et Grundforløb 2 fra august 2015 eller senere?
Så skal du søge en elevplads som Pædagogisk assistent direkte i en kommune. Dit forløb ser sådan ud:

undefined

Godskrivning
De fleste skal have et helt eller dele af et grundforløb. Når du sender en ansøgning med relevant dokumentation for erfaring, laver vi en Realkompetencevurdering og ser på, om du skal godskrives for noget.

Er du i tvivl, om du skal have lavet en realkompetencevurdering? Så kontakt os på tlf. 57 68 01 00 og spørg efter Vejledningen.

For ledige over 25 år

Fag

Uddannelsesspecifikke fag

 • Pædagogik
 • Psykologi i den pædagogiske praksis t
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur 
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi 

Grundfag

 • Dansk C
 • Samfundsfag C

Uddannelsen afslutter med en prøve i ét grundfag og ét uddannelsesspecifikt fag. Derudover er der en afsluttende prøve i et projekt.

Talentspor
Kan du lide at udfordre dig selv? Elsker du at lære nye ting? Har du mod på at yde en særlig indsats? Så er talentsporet noget for dig.

Når du vælger at tage uddannelsen som et talentforløb, vil ca. en fjerdedel af undervisningen være på et højere fagligt niveau. Du får særligt tilrettelagt undervisning på tværs af vores skoleafdelinger på Sjælland sammen med andre elever på talentspor. Resten af tiden følges du med dit hold, som både kan være elever med og uden talentforløb.

Fag på højere niveau:

 • Bevægelse og idræt
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Digital kultur
 • Natur og udeliv

Praktik
Skolen og kommunen/regionen sørger for praktikplads i begge praktikforløb. I praktikperioderne er der 37 timers arbejdsuge.

Du kommer i praktik i:

 • Daginstitution
 • Døgninstitution
 • SFO

Under hele dit praktikophold vil du have en fast praktikvejleder, som vil følge dig.
Begge praktikperioder afsluttes med en godkendt praktikerklæring.

Der er mulighed for praktik i udlandet.

Optagelse
Der er flere veje til at starte på uddannelsen. Det afhænger af både din alder og din erfaring. Se mere i menupunktet Optagelseseskrav.

Videreuddannelse
Som Pædagogisk Assistent kan du søge ind på pædagogstudiet. Med enkelte suppleringsfag kan du også bliver Katastrofe- og risikomanager, Psykomotorisk terapeut og Socialrådgiver. Se mere om dine muligheder.

Vejledning billede ZBC-Selandia farvekonverterede--166.jpg Se hvor og hvornår, klik her!
Åben vejledning hver tirsdag

Har du brug for vejledning? Nu kan du få vejledning hver tirsdag.

Topbillede Forløbsoversigter Se mere
Forløbsoversigter

En forløbsoversigt er dit overblik over holdets skoleperioder, praktikperioder, ferier og lignende.

COLOURBOX5507149.JPG Se mere
Muligheder for videregående uddannelser

Med en uddannelse på ZBC SOSU Sjælland, har du adgang til mere end 10 videregående uddannelser!