Pædagogisk assistent
børn tæt på.jpg

Pædagogisk Assistent

Om uddannelsen til Pædagogisk Assistent
Uddannelsen varer 2 år og 1,5 måneder og veksler mellem skole og praktik. Der er stort set lige meget skole som praktik.

Den pædagogiske assistentuddannelse kvalificerer dig til pædagogisk arbejde med børn og unge. Det kan være i dagplejen, daginstitutioner, fritidsklubber eller skoler. Det kan også være i døgninstitutioner for borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

På uddannelsen lærer du hvordan du kan være med til at støtte børn og unge i deres udvikling. Du får undervisning i pædagogik og psykolog, i samfund og sundhed og i at være sammen på en god og udviklende måde. Du lærer også om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære og at arbejde med konflikthåndtering.

Fag

Uddannelsesspecifikke fag

 • Pædagogik
 • Psykologi i den pædagogiske praksis t
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur 
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi 

Grundfag

 • Dansk C
 • Samfundsfag C

Uddannelsen afslutter med en prøve i ét grundfag og ét uddannelsesspecifikt fag. Derudover er der en afsluttende prøve i et projekt.

Talentspor
Kan du lide at udfordre dig selv? Elsker du at lære nye ting? Har du mod på at yde en særlig indsats? Så er talentsporet noget for dig.

Når du vælger at tage uddannelsen som et talentforløb, vil ca. en fjerdedel af undervisningen være på et højere fagligt niveau. Du får særligt tilrettelagt undervisning på tværs af vores skoleafdelinger på Sjælland sammen med andre elever på talentspor. Resten af tiden følges du med dit hold, som både kan være elever med og uden talentforløb.

Fag på højere niveau:

 • Bevægelse og idræt
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Digital kultur
 • Natur og udeliv

Praktik
Skolen og kommunen/regionen sørger for praktikplads i begge praktikforløb. I praktikperioderne er der 37 timers arbejdsuge.

Du kommer i praktik i:

 • Daginstitution
 • Døgninstitution
 • SFO

Under hele dit praktikophold vil du have en fast praktikvejleder, som vil følge dig.
Begge praktikperioder afsluttes med en godkendt praktikerklæring.

Der er mulighed for praktik i udlandet.

Optagelse
Der er flere veje til at starte på uddannelsen. Det afhænger af både din alder og din erfaring. Se mere i menupunktet Optagelseseskrav.

Videreuddannelse
Som Pædagogisk Assistent kan du søge ind på pædagogstudiet. Med enkelte suppleringsfag kan du også bliver Katastrofe- og risikomanager, Psykomotorisk terapeut og Socialrådgiver. Se mere om dine muligheder.

Topbillede Forløbsoversigter Se mere
Forløbsoversigter

En forløbsoversigt er dit overblik over holdets skoleperioder, praktikperioder, ferier og lignende.

_MG_4681.jpg Se mere
Bliv pædagogisk assistent på kort tid

Er du over 25 år og har du minimum 2 års relevant erhvervserfaring? Så kan du få godskrivning for din praktik og få et kortere teoriforløb.

Til april og oktober 2016 kan du starte på EUV1 forløb på Pædagogisk Assistent uddannelsen på SOSU Sjælland.