Pædagogisk assistent
Køkken ø web kreativ 20121205_1975.jpg

Erhvervsuddannelse for voksne - EUV 1

ZBC SOSU sjælland starter EUV 1 til Pædagogisk assistent i uge 34 2018.

Ansøgningsskema finder du ved at klikke her

Du skal sende/vedhæfte dokumentation for skolegang, uddannelse efter folkeskolen og eventuelt relevant erhvervserfaring (inden for de sidste 4 år).

Om EUV 1: Pædagogisk Assistent

EUV1 ER UDEN PRAKTIK
For dig på 25 år og derover og med minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år. Forløbet er uden praktik og har i udgangspunktet en varighed af 42 undervisningsuger. EUV TEORI (EUV1) svarer til det, der tidligere var GVU.

Relevant erhvervserfaring
For at kunne blive optaget på EUV1, skal du have erfaring inden for:

Ët af følgende arbejdsområder:

 • Dagplejen
 • Daginstitutioner
 • Skoleområdet, inkl. SFO
 • Ungdoms- og fritidsklubber
 • Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Én af følgende jobfunktioner:

 •   pædagogmedhjælper
 •   kommunal dagplejer
 •   omsorgsmedhjælper
 •   ikke-uddannet klubmedarbejder
 •   legepladsmedarbejder

Og kunne dokumentere følgende:

 •   selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
 •   selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
 •   at have indgået i et pædagogisk team

Adgangskrav

 • 2 års erhvervserfaring som pædagogmedhjælper inden for de sidste 4 år
 • Førstehjælp og Brand - Du kan tage kurset på ZBC SOSU Sjælland - KLIK HER

Økonomi og ansøgning

 • Du kan tage en EUV med en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, hvor du får elevløn eller voksenelevløn
 • Du kan modtage SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale
 • Hvis du er ansat som pædagogmedhjælper, dagplejer eller omsorgsmedhjælper har du ret til en særlig uddannelsesløn. Din arbejdsgiver kan få AUB (refusion)

Kontakt din lokale fagforeningsafdeling for mere information om, hvordan du søger orlov fra dit arbejde, evt. ret til uddannelsesløn, løntrin og lignende.

Din arbejdsgiver kan søge om AUB her


EUV 2

For dig på 25 år og derover med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller har gennemført en anden uddannelse.

EUV 3
For dig over 25 år, der ikke har gennemført anden uddannelse, og ikke har arbejdet som pædagogmedhjælper.

For at blive optaget på EUV 2 og EUV 3, skal du søge ind på Grundforløb 2 rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse - KLIK HER. Du får automatisk en kompetencevurdering, når du søger ind på Grundforløbet til uddannelsen.   

For at blive optaget på EUV skal du leve op til karakterkravet om minimum 02 eller tilsvarende i både dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse.

Økonomi
Du kan tage en EUV med en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, hvor du får elevløn eller voksenelevløn.

Kontakt os
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en vejleder.

Vejledning billede ZBC-Selandia farvekonverterede--166.jpg Se hvor og hvornår, klik her!
Åben vejledning hver tirsdag

Har du brug for vejledning? Nu kan du få vejledning hver tirsdag.