Pædagogisk assistent
Køkken ø web kreativ 20121205_1975.jpg

Erhvervsuddannelse for voksne - EUV

Find ansøgningsskema her

Om EUV: Pædagogisk Assistent

EUV er rettet mod dig, der er over 25 år. Det er et målrettet uddannelsesforløb til at opnå kompetence på erhvervsuddannelsesniveau.

Alt efter hvad du tidligere har foretaget dig, tilpasses uddannelsesforløbets sammensætning, længde og indhold din erhvervserfaring og uddannelse. Du kan måske godskrives for hele praktikperioden og skal kun have teoriforløbet på skolen. Eller du skal have hele eller dele af et Grundforløb.

Der er to forskellige former for EUV: EUV1 UDEN PRAKTIK og EUV MED BÅDE TEORI OG PRAKTIK. Et til dig med minimum 2 års erhvervserfaring og et til dig med mindre eller ingen erfaring. Se længere nede.

EUV 1 erstatter GVU, som det hed før i tiden.

Realkompetencevurdering:
Når du skal starte på en EUV bliver dit uddannelsesforløb planlagt ud fra en kompetencevurdering. Den laver vi i forbindelse med din optagelse på uddannelsen.

Er du i tvivl, om du skal have lavet en realkompetencevurdering? Så kontakt vejledningen på 57 68 01 00 og tryk 3.

For ledige over 25 år

Talentspor
Kan du lide at udfordre dig selv? Elsker du at lære nye ting? Har du mod på at yde en særlig indsats? Så er talentsporet noget for dig.

Når du vælger at tage uddannelsen som et talentforløb, vil ca. en fjerdedel af undervisningen være på et højere fagligt niveau. Du får særligt tilrettelagt undervisning på tværs af vores skoleafdelinger på Sjælland sammen med andre elever på talentspor. Resten af tiden følges du med dit hold, som både kan være elever med og uden talentforløb.

Fag på højere niveau:

 • Bevægelse og idræt
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Digital kultur
 • Natur og udeliv

EUV1 ER UDEN PRAKTIK
For dig på 25 år og derover og med minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år. Forløbet er uden praktik og har i udgangspunktet en varighed af 42 undervisningsuger. EUV TEORI (EUV1) svarer til det, der tidligere var GVU.

Relevant erhvervserfaring
For at kunne blive optaget på EUV1, skal du have erfaring inden for:

Ët af følgende arbejdsområder:

 • Dagplejen
 • Daginstitutioner
 • Skoleområdet, inkl. SFO
 • Ungdoms- og fritidsklubber
 • Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Én af følgende jobfunktioner:

 •   pædagogmedhjælper
 •   kommunal dagplejer
 •   omsorgsmedhjælper
 •   ikke-uddannet klubmedarbejder
 •   legepladsmedarbejder

Og kunne dokumentere følgende:

 •   selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
 •   selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
 •   at have indgået i et pædagogisk team

Din erfaring skal have været opnået inden for de sidste 4 år med 24 timer i gennemsnit om ugen.

Adgangskrav

 • 2 års relevant erhvervserfaring
 • Førstehjælp og Brand - Du kan tage kurset hos os - KLIK HER

Økonomi og ansøgning

 • Du kan tage en EUV med en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, hvor du får elevløn eller voksenelevløn
 • Du kan modtage SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale
 • Hvis du er ansat som pædagogmedhjælper, dagplejer eller omsorgsmedhjælper har du ret til en særlig uddannelsesløn. Din arbejdsgiver kan få AUB (refusion)

Kontakt din lokale fagforeningsafdeling for mere information om, hvordan du søger orlov fra dit arbejde, evt. ret til uddannelsesløn, løntrin og lignende.

Din arbejdsgiver kan søge om AUB her

EUV 2 OG 3 - MED BÅDE TEORI OG PRAKTIK
For dig på 25 år og derover med mindre end 2 års erhvervserfaring eller anden uddannelse (EUV 2). Eller slet ingen erfaring (EUV 3). Vi vurderer, om du skal have hele eller dele af Grundforløb 2, og hvor meget teori og praktik du skal have på den Pædagogiske assistentuddannelse.

For at blive optaget på EUV skal du leve op til karakterkravet om minimum 02 eller tilsvarende i både dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse.

Økonomi
Du kan tage en EUV med en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, hvor du får elevløn eller voksenelevløn.

Kontakt os
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en vejleder.

Kontakt vejledning.jpg Se mere
Har du brug for vejledning ?

Kan du ikke finde nok information på hjemmesiden, så er du velkommen til at kontakte en vejleder.