Pædagogisk assistent
Køkken ø web kreativ 20121205_1975.jpg

Erhvervsuddannelse for voksne - EUV 1

Vi starter EUV 1 til Pædagogisk assistent 21. august 2017

Find ansøgningsskema her 

Du skal sende/vedhæfte dokumentation for skolegang, uddannelse efter folkeskolen og eventuelt relevant erhvervserfaring (inden for de sidste 4 år).

Om EUV 1: Pædagogisk Assistent

EUV1 ER UDEN PRAKTIK
For dig på 25 år og derover og med minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år. Forløbet er uden praktik og har i udgangspunktet en varighed af 42 undervisningsuger. EUV TEORI (EUV1) svarer til det, der tidligere var GVU.

Relevant erhvervserfaring
For at kunne blive optaget på EUV1, skal du have erfaring inden for:

Ët af følgende arbejdsområder:

 • Dagplejen
 • Daginstitutioner
 • Skoleområdet, inkl. SFO
 • Ungdoms- og fritidsklubber
 • Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Én af følgende jobfunktioner:

 •   pædagogmedhjælper
 •   kommunal dagplejer
 •   omsorgsmedhjælper
 •   ikke-uddannet klubmedarbejder
 •   legepladsmedarbejder

Og kunne dokumentere følgende:

 •   selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
 •   selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
 •   at have indgået i et pædagogisk team

Din erfaring skal have været opnået inden for de sidste 4 år med 24 timer i gennemsnit om ugen.

Adgangskrav

 • 2 års relevant erhvervserfaring
 • Førstehjælp og Brand - Du kan tage kurset hos os - KLIK HER

Økonomi og ansøgning

 • Du kan tage en EUV med en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, hvor du får elevløn eller voksenelevløn
 • Du kan modtage SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale
 • Hvis du er ansat som pædagogmedhjælper, dagplejer eller omsorgsmedhjælper har du ret til en særlig uddannelsesløn. Din arbejdsgiver kan få AUB (refusion)

Kontakt din lokale fagforeningsafdeling for mere information om, hvordan du søger orlov fra dit arbejde, evt. ret til uddannelsesløn, løntrin og lignende.

Din arbejdsgiver kan søge om AUB her

EUV 2 OG 3 - MED BÅDE TEORI OG PRAKTIK
For dig på 25 år og derover med mindre end 2 års erhvervserfaring eller anden uddannelse (EUV 2). Eller slet ingen erfaring (EUV 3). Du skal  søge ind på Grundforløb 2 rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse - KLIK HER. Du får en kompetencevurdering, når du søger ind på uddannelsen.   

For at blive optaget på EUV skal du leve op til karakterkravet om minimum 02 eller tilsvarende i både dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse.

Økonomi
Du kan tage en EUV med en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, hvor du får elevløn eller voksenelevløn.

Kontakt os
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en vejleder.

Kontakt vejledning.jpg Se mere
Har du brug for vejledning ?

Finder du ikke svar på dine spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte en vejleder.