Pædagogisk assistent
krav.jpg

Optagelseskrav

Skal du først have et Grundforløb?
Alle skal i udgangspunktet have gennemført et grundforløb for at søge ind på den Pædagogiske Assistentuddannelse. Er du over 25 år, kan det være anderledes. 

Du kommer direkte fra folkeskolen
Hvis du kommer direkte fra folkeskolen, eller du det kun er et år siden, du sluttede, skal du starte på Grundforløb 1 Human2Human. Herefter fortsætter du på Grundforløb 2 målrettet uddannelsen til Pædagogisk Assistent.

Mere end et år siden grundskolen og under 25 år
Hvis det er over et år siden, du forlod grundskolen, og du er under 25 år, skal du starte direkte på Grundforløb 2 og have et helt eller dele af forløbet. Du skal altså ikke have et Grundforløb 1 først.

Du er over 25 år
Hvis du er over 25 år, skal vi vurdere, om du skal springe hele eller dele af Grundforløb 2 over. Du skal ikke have et Grundforløb 1.

Forløb til dig over 25 år kalder vi EUV, og det står for Erhvervsuddannelse for Voksne. En EUV til Pædagogisk assistent er kortere end normalt, da du får godskrivning for dele af uddannelsen.

Se mere om EUV her.

EUV erstatter GVU, som det hed før i tiden.

Generelle optagelseskrav
Kravene for at søge ind på pædagogisk assistent svarer til de kompetencer, du opnår ved at have gennemført Grundforløb 2. Dvs. du har bestået grundforløbsprøven og grundfagene dansk (D-niveau) og samfundsfag (E-niveau), idræt (F-niveau) og psykologi (F-niveau).

Derudover bliver du på Grundforløb 2 certificeret i Førstehjælp og Brandbekæmpelse, som også er adgangskrav til uddannelsen til Pædagogisk Assistent.

Se under EUV, hvis du er over 25 år.