Serviceassistent
pige.jpg

Grundforløb 2 serviceassistent

Grundforløb 2 til serviceassistent er for dig, der afsluttede folkeskolen for over et år siden, eller dig, der kommer direkte fra et Grundforløb 1. Det varer ½ år. 

På Grundforløb 2 arbejder du med forskellige temaer, der alle har som mål, at du bliver klædt på til at kunne søge ind på uddannelsen til serviceassistent.

Realkompetencevurdering
Dit Grundforløb 2 kan være kortere end et ½ år, hvis du har en særlig service-relevant erfaring fra enten arbejdsliv eller skole. 

Når du sender en ansøgning, vedlægger du relevant dokumentation for erfaring, og så laver vi en realkompetencevurdering og ser på, om du skal godskrives for noget.

Er du i tvivl, om du skal have lavet en realkompetencevurdering?  Så kontakt os på tlf. 57 68 01 00 og spørg efter Vejledningen. 

Undervisning ude i praksis
Der er fire dages undervisning ude i relevante institutioner eller virksomheder. Vi kalder det virksomhedsforlagt undervisning (VUF).

Muligheder med Grundforløb 2 Serviceassistent
Med Grundforløb 2 kan du søge ind på hovedforløbet, Trin 1: Rengøringstekniker og fortsætte til Trin 2: Serviceassistent, hvor du kan vælge mellem specialerne hospitalsservice eller virksomhedsservice.