SOSU-assistent
GVU brochure billede 2

Erhvervsuddannelse for Voksne - EUV

Særligt tilbud til dig med en SOSU-uddannelse før 2001, der er sygehjælper eller plejehjemsassistent - klik her

-------------------------------------------

Om EUV: Social- og sundhedsassistent
EUV er rettet mod dig, der er over 25 år. Det er et målrettet uddannelsesforløb til at opnå kompetence på erhvervsuddannelsesniveau.

Teori-delen vil for de fleste vare 28 uger.

Alt efter hvad du tidligere har foretaget dig, tilpasses uddannelsesforløbets sammensætning, længde og indhold din erhvervserfaring og uddannelse. Du kan måske godskrives for hele praktikperioden og skal kun have teoriforløbet på skolen. 

EUV 1 erstatter GVU, som det hed før i tiden.

Kompetencevurdering
Når du skal starte på en EUV bliver dit uddannelsesforløb planlagt ud fra en kompetencevurdering. Den laver vi i forbindelse med din optagelse på uddannelsen.

Ledige kan efter aftale med sagsbehandler i jobcentret få en realkompetencevurdering. Prisen for jobcentret er 406,55,- kr. og inkluderer en uddannelsesplan. Er du i job eller uddannelse, er det gratis

Ledige over 30 år, som er ufaglærte eller har forældet uddannelse, kan evt. indgå i aftalen med jobcentret om Uddannelsesløft. Det giver mulighed for at bruge dagpengeperioden på at tage en ordinær erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Det starter med en aftale om realkompetencevurdering.

Sådan får du en Kompetencevurde

Talentspor
Kan du lide at udfordre dig selv? Elsker du at lære nye ting? Har du mod på at yde en særlig indsats? Så er talentsporet noget for dig.

Når du vælger at tage uddannelsen som et talentforløb, vil ca. en fjerdedel af undervisningen være på et højere fagligt niveau. Du får særligt tilrettelagt undervisning på tværs af vores skoleafdelinger på Sjælland sammen med andre elever på talentspor. Resten af tiden følges du med dit hold, som både kan være elever med og uden talentforløb.

Fag på højere niveau:

 • Sygepleje
 • Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation
 • Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats

EUV 1 ER UDEN PRAKTIK
For dig på 25 år og derover og med minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år. Forløbet er uden praktik og har i udgangspunktet en varighed af 28 teori-uger. For at kunne blive optaget på EUV TEORI social- og sundhedsassistent, skal du have erfaring inden for:

Mindst ½ års varighed fra hvert af disse tre arbejdsområder:

 • Det primærkommunale område
 • Det somatiske område
 • Det psykiatriske område

Og kan dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner:

 • Flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt
 • Selvstændigt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, grundlæggende sygepleje, afbrydelse af smitteveje, dokumentation af sygepleje, rehabiliterende indsatser samt anvendelse af velfærdsteknologi

Adgangskrav

 • Social- og sundhedshjælperuddannelsen eller tilsvarende inklusiv grundfagene dansk (D) og naturfag (E)
 • 2 års relevant erhvervserfaring 

Økonomi

 • Du kan tage en EUV med en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, hvor du får elevløn eller voksenelevløn
 • Du kan modtage SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale

EUV 2 OG 3 MED BÅDE TEORI OG PRAKTIK
For dig på 25 år og derover med mindre end 2 års erhvervserfaring eller anden uddannelse - EUV 2. Eller slet ingen erfaring - EUV 3. Vi vurderer, hvor meget teori og praktik du skal have på din Social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Økonomi

 • Du kan tage en EUV med en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, hvor du får elevløn eller voksenelevløn

Kontakt os
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en vejleder.

 

Gruppebillede til spot.jpg Se mere
Har du brug for vejledning ?

Kan du ikke finde nok information på hjemmesiden, så er du velkommen til at kontakte en vejleder.