SOSU hjælper
pige.jpg

Grundforløb 2 SOSU-hjælper

Grundforløb 2 til SOSU-hjælper er for dig, der afsluttede folkeskolen for over et år siden. Eller dig, der kommer direkte fra et Grundforløb 1.

Det varer ½ år. Hele forløbet ser sådan ud fra Grundforløb 2 til færdig SOSU-hjælper:

undefined

På dette Grundforløb 2 arbejder du med forskellige temaer, der alle har som mål, at du bliver klædt på til at kunne søge ind på uddannelsen til social- og sundhedshjælper.

Derudover har du forskellige grundfag, og du bliver certificeret i brandbekæmpelse og førstehjælp.

Realkompetencevurdering
Dit Grundforløb 2 kan være kortere end et ½ år, hvis du har en særlig SOSU-relevant erfaring fra enten arbejdsliv eller skole. 

Når du sender en ansøgning, vedlægger du relevant dokumentation for erfaring, og så laver vi en realkompetencevurdering og ser på, om du skal godskrives for noget.

De fleste skal have et helt eller dele af et grundforløb. Når du sender en ansøgning med relevant dokumentation for erfaring, laver vi en Realkompetencevurdering og ser på, om du skal godskrives for noget.

Er du i tvivl, om du skal have lavet en realkompetencevurdering?  Så kontakt os på tlf. 57 68 01 00 og spørg efter Vejledningen. 

For ledige over 25 år

Læs snart mere om Temaer i undervisningen

Grundfag

På grundforløbet har du forskellige grundfag, der er målrettet uddannelsen til social- og sundhedshjælper:

  • Dansk (D-niveau)
  • Naturfag (E-niveau)

Undervisning ude i praksis
Der er fire dages undervisning ude i ældreplejen. Vi kalder det virksomhedsforlagt undervisning. Om mandagen får du udleveret arbejdsspørgsmål, som du skal skrive dagbog ud fra de tre dage, du er i ældreplejen.

Fredag samles der op på dine oplevelser.

Muligheder med Grundforløb 2 SOSU-hjælper
Med dette Grundforløb 2 kan du søge ind på hovedforløbene SOSU-hjælper eller SOSU-assistent.